Nhiều doanh nghiệp Việt Nam không quan tâm đến quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong thỏa thuận đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), mặc dù thực tế rằng Việt Nam là một bên ký kết thỏa thuận này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết.

Những người tham gia vào chương trình nói chuyện về “quy định về sở hữu trí tuệ của TPP” được tổ chức bởi kênh truyền hình của Chính phủ vào ngày 23 tháng 3 tại Hà Nội. – Ảnh baochinhphu.vn

Ông Khánh nói trong một talk show được tổ chức bởi cổng thông tin điện tử của Chính phủ ngày hôm qua tại Hà Nội rằng nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề này rất hạn chế, bất cập.

Nếu không có biện pháp hữu hiệu, sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các nước nói chung để tham gia vào hiệp ước TPP, ông nói. Một khi các thỏa thuận có hiệu lực, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải dành nhiều thời gian cho các vụ kiện.

“Nếu chúng ta không tiến hành các biện pháp cụ thể và áp dụng những hình phạt cứng rắn hơn về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và làm thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức đã cấp bằng sáng chế phát minh – chưa kể đến chúng ta cũng đang cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với các nhà phát minh và khiến họ nản lòng trong việc sáng chế và phát minh hơn”, Khánh nói.

Một điều quan trọng cần lưu ý là Việt Nam hiện nay chỉ áp đặt hình phạt hành chính cho hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ông nói. Nhưng TPP lại bao gồm cả hình phạt hình sự đối với vi phạm đó. Người vi phạm có thể phải nhận cảnh cáo và phạt hành chính hoặc bị phạt tù, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ trong các thỏa thuận TPP rất khác so với các hiệp định thương mại khác.

“Có những quy định trong TPP mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến, chẳng hạn như việc bảo vệ quyền tác giả về mùi hương, mùi vị và âm thanh”, ông Lâm nói. “Đó rõ ràng là một thách thức thực sự cho cộng đồng doanh nghiệp.”

Ông cho biết làn sóng đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam có khả năng kích hoạt các tranh chấp về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Không phải ngẫu nhiên mà khi đầu tư vào Việt Nam, hầu hết các công ty nước ngoài đều yêu cầu Chính phủ phải cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ.

Vi phạm sở hữu trí tuệ có thể làm tổn thương tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và toàn bộ nền kinh tế. Chúng ngăn Việt Nam truy cập và sử dụng những tiến bộ công nghệ của thế giới, ông Lâm nói.

Ông Lâm cho biết việc thực thi ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là một trong những khía cạnh yếu nhất của hệ thống pháp luật nước ta.

Không có tòa án Việt Nam nào chuyên về xử lý các trường hợp về quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều tranh chấp thương hiệu và thiết kế vẫn chưa được giải quyết.

Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Traphaco, cho biết thỏa thuận TPP cũng sẽ cung cấp cho Việt Nam nhiều cơ hội để làm cho môi trường kinh doanh minh bạch và dễ dự đoán.

Đặc biệt, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ tạo ra cơ hội thu hút đầu tư nhiều hơn trong các lĩnh vực tri thức như sản xuất dược phẩm như vắc-xin, bà Thuận nói.

Bà Thuận cho biết các doanh nghiệp trong nước phải thích nghi với quy định quyền sở hữu trí tuệ TPP, và nói thêm rằng các công ty cũng phải thực hiện những thay đổi phù hợp với quy định pháp luật mới.

Ông Khánh cho biết doanh nghiệp Việt Nam cần cải thiện sự hiểu biết của họ về luật pháp quốc tế để nâng cao nhận thức, ứng dụng, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh nghiên cứu và đổi mới; ứng dụng khoa học và công nghệ để tạo ra chất lượng và năng suất cao hơn.

Ông nói thêm rằng Chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật cần nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để có thể xử lý các trường hợp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, phù hợp với các quy định của TPP.

Firms ignorant of intellectual rights

Many Vietnamese firms are indifferent to intellectual property rights regulated in the Trans Pacific Strategic Partnership (TPP) agreement, despite the fact that Việt Nam is a signatory to the deal, Deputy Minister of Industry and Trade Trần Quốc Khánh said.

Participants at the talk show on “TPP’s intellectual property regulations” held by the Government’s Portal on March 23 in Hà Nội. — Photo baochinhphu.vn

Khánh said during a talk show held by the Government’s Portal yesterday in Hà Nội that businesses’ awareness regarding the issue was limited and inadequate.

Without effective measures, it would be very difficult for Vietnamese firms in particular and the country in general to participate in the TPP deal, he said. Once the deals took effect, Vietnamese businesses would have to spend more time on lawsuits.

 “If we do not conduct specific measures and impose stiffer penalties on the violation of intellectual property rights, we will cause severe damage and losses for individuals and organisations that have patented inventions – not to mention we are also showing our disrespect to the inventors and discouraging them to create and invent more,” Khánh said.

Another important thing to note was that Việt Nam currently only imposed administrative punishments on intellectual property rights violations, he said. But the TPP includes criminal penalties for such crimes. Violators may receive warnings and administrative fines or be imprisoned, depending on the severity of the crimes.

Lê Ngọc Lâm, Deputy Director of the Intellectual Property Rights Department under the Ministry of Science and Technology said intellectual property rights issues in the TPP deal were different from other trade agreements.

“There are things stipulated in the TPP that we’ve never thought of, such as the protection of copyrights about scents, flavours and sounds,” Lâm said. “That is obviously a real challenge for the business community.”

He said the wave of foreign investment pouring into Việt Nam was likely to trigger disputes about intellectual property rights issues. It was no coincidence that when investing in Việt Nam, most foreign firms asked the Government to commit to protect their intellectual property rights.

Intellectual property violations hurt all Vietnamese enterprises and the entire economy. They stop Việt Nam from accessing and utilising the world’s technological advancements, Lâm said.

Lâm said enforcement in Việt Nam was still limited. This was one of the weakest aspects of the country’s legal system.

There is no Vietnamese court that specialises in handling intellectual property rights cases. Many trademark and design disputes remain unsolved.

Vũ Thị Thuận, chairman of the board of directors of Traphaco Pharmaceutical JSC, said the TPP deal would also provide Việt Nam with more opportunities to make the business environment transparent and predictable.

In particular, strengthening protection for intellectual property rights will create opportunities to attract more investment in knowledge-based sectors such as pharmaceutical production like vaccines, Thuận said.

Thuận said the domestic businesses must adapt themselves to the TPP’s intellectual property right regulations, adding that the firms must also make changes in accordance with new legal regulations.

Khánh said Vietnamese firms should improve their understanding of international laws to enhance the recognition, application, development and protection of intellectual property rights; promote research and innovation; and apply science and technology for greater quality and productivity.

He added that the Government and law enforcement agencies needed to improve knowledge and experience to be able to handle cases related to intellectual property rights and build a stronger legal framework in line with the regulations of the TPP.

(Vietnam News)