Bài viết chuyên đề

Home/Bài viết chuyên đề

Những thách thức pháp lý trong bảo vệ bản quyền trong môi trường Internet

PGS.TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh   Khung pháp lý để bảo vệ bản quyền trong môi trường Internet Theo luật pháp Việt Nam, bảo vệ bản quyền và các quyền [...]

By |2020-05-19T16:52:33+07:00May 30th, 2019|Bài viết chuyên đề, Uncategorized @vi|Comments Off on Những thách thức pháp lý trong bảo vệ bản quyền trong môi trường Internet

NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MẶT PHÁP LÝ TRONG  VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET

TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Trường ĐH Luật Tp.HCM Giám đốc trung tâm sở hữu trí tuệ trường ĐH Luật Tp.HCM Khung pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet Theo pháp luật Việt Nam, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây [...]

By |2020-05-18T15:42:33+07:00August 8th, 2016|Bài viết chuyên đề|0 Comments

BÌNH LUẬN ÁN: BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

*** Lê Thị Nam Giang & Phạm Vũ Khánh Toàn Tóm tắt Vụ án được bình luận trong bài viết là một ví dụ điển hình cho việc giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại cũng như điều kiện để doanh nghiệp có thể dùng [...]

By |2019-06-06T18:35:51+07:00June 5th, 2016|Bài viết chuyên đề|0 Comments

XUNG ĐỘT QUYỀN TRONG BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

Lê Thị Nam Giang[1]   Vấn đề bảo hộ “chồng lấn” và vấn đề xung đột quyền trong bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ Pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT như: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, sáng chế, [...]

By |2016-06-26T00:10:51+07:00April 25th, 2016|Bài viết chuyên đề|0 Comments

Về vấn đề trích dẫn tác phẩm của người khác

(Bản án và bình luận bản án) Đỗ Văn Đại* Lê Thị Nam Giang** Bản án số 127/2007/DSPT ngày 14-6-2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội XÉT THẤY: Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, trên cơ sở [...]

By |2020-05-18T15:42:36+07:00March 30th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Về vấn đề trích dẫn tác phẩm của người khác

Ứng Dụng Điện Toán Đám Mây Trong Việc Quản Lý Bản Quyền Nội Dung Số

TS. Phạm Huy Hoàng Đại diện phía Nam, Viện Công nghiệp phần mềm & Nội dung số VN Xu hướng sử dụng điện toán đám mây làm nền tảng cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây là một trong số những công nghệ thông tin mới được phổ biến trong vài năm trở lại [...]

By |2020-05-18T15:42:36+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|0 Comments

Những Thách Thức Về Mặt Pháp Lý Trong Việc Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Internet

TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Trường ĐH Luật Tp.HCM, Tổng thư ký Hội SHTT TP.HCM   Khung pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet Theo pháp luật Việt Nam, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi chung là quyền tác [...]

By |2016-03-23T02:16:13+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Những Thách Thức Về Mặt Pháp Lý Trong Việc Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Internet

Mô Hình Hạ Tầng CNTT-TT Hỗ Trợ Bảo Hộ Quyền Tác Giả, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trên Mạng Internet Và Vai Trò Của Nhà Nước

  TS.Hoàng Lê Minh Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số VN   Vai trò quan trọng của hạ tầng CNTT-TT quốc gia Hạ tầng CNTT-TT quốc gia là thành phần hết sức quan trọng để vận hành các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý nhà nước, quản lý xã [...]

By |2016-03-23T02:19:21+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Mô Hình Hạ Tầng CNTT-TT Hỗ Trợ Bảo Hộ Quyền Tác Giả, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trên Mạng Internet Và Vai Trò Của Nhà Nước

Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Thư Viện Số

Hà Bính Thân Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt   DẪN NHẬP Sự phát triển của khoa học công nghệ thường mang lại lợi ích trước mắt cho người kinh doanh và người tiêu thụ nội dung nhưng nếu không được luật pháp xem xét, cập nhật, xử lý một [...]

By |2020-05-18T15:42:36+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Thư Viện Số

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số – Nghiên Cứu Kinh Nghiệm Áp Dụng Luật Hadopi Của Cộng Hòa Pháp

TS.Nguyễn Thị Hải Vân Giảng viên Trường Đại học Luật Tp.HCM Quyền tác giả được luật pháp ghi nhận và bảo vệ. Đó là quyền dành cho các tác giả sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học. Cụ thể quyền này giành cho các nhà văn, nhạc sĩ, nhà [...]

By |2016-03-24T15:13:15+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số – Nghiên Cứu Kinh Nghiệm Áp Dụng Luật Hadopi Của Cộng Hòa Pháp

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Để Phát Triển Thị Trường Ebook/Tài Liệu Số Có Bản Quyền

Đồng Phước Vinh Giám đốc Công ty THNN Sách điện tử Trẻ YBOOK Bài viết này được thực hiện từ thực tế triển khai phát hành ebook có bản quyền của Nhà xuất bản Trẻ tại VN từ đầu năm 2013 đến nay. Việc chưa bảo hộ tốt quyền tác giả là một trong những [...]

By |2020-05-18T15:42:36+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Bảo Hộ Quyền Tác Giả Để Phát Triển Thị Trường Ebook/Tài Liệu Số Có Bản Quyền

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Internet

VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET[1] Đỗ Khắc Chiến VPLS Phạm và Liên danh SAO CHÉP VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU TRÊN INTERNET Công nghệ số cho phép sử dụng dữ liệu[2] để biểu diễn và lưu trữ mọi tư liệu được thể hiện dưới hình thức đồ thị[3] hoặc âm thanh. [...]

By |2016-04-01T09:20:49+07:00January 20th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Internet

Các Hiệp Ước Quốc Tế Về Sở Hữu Trí Tuệ

HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỤ LỤC A SỞ HỮU TRÍ TUỆ Theo Điều V của Hiệp định này: Mỗi Bên, phù hợp với luật pháp của mình và các Hiệp [...]

By |2016-04-01T09:21:48+07:00January 13th, 2016|Bài viết chuyên đề|0 Comments

Thiệt Hại Pháp Định Theo Pháp Luật Mỹ–Mối Đe Dọa Cho Sự Sáng Tạo Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số

NCS. Lê Trần Thu Nga Giảng viên Trường Đại học Luật Tp.HCM Dẫn nhập Thiệt hại pháp định theo pháp luật Mỹ là một đề tài được quan tâm, bởi theo quy định của hệ thống pháp luật này, thiệt hại trừng phạt có thể được áp dụng. Quy định nghiêm ngặt này rõ ràng [...]

By |2020-05-18T15:42:36+07:00January 12th, 2016|Bài viết chuyên đề|Comments Off on Thiệt Hại Pháp Định Theo Pháp Luật Mỹ–Mối Đe Dọa Cho Sự Sáng Tạo Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số