Bản tin pháp lý

Home/Bản tin pháp lý

Văn bản hợp nhất TT 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành NĐ 103/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi TT 13/2010/TT-BKHCN, TT 18/2011/TT-BKHCN, TT 05/2013/TT-BKHCN, TT 16/2016/TT-BKHCN

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về [...]

By |2018-04-17T09:18:49+07:00April 17th, 2018|Bản tin pháp lý, Tin Tức, Uncategorized @vi|0 Comments

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN ĐƯỢC BAN HÀNH

Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-KHCN Thông tư  01/2007/TT-KHCN được ban hành ngày 14/02/2007 nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành [...]

By |2020-05-18T15:42:32+07:00December 16th, 2017|Bản tin pháp lý, Tin Tức|0 Comments

TIN TỨC PHÁP LÝ CỦA AGL 6/2016

MỤC LỤC Giới thiệu sách 1 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 2 Các tội trong bộ luật hình sự liên quan đến sở hữu trí tuệ 3 Thủ tướng phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020 5 Chính sách, pháp luật về [...]

By |2020-05-18T15:42:35+07:00June 20th, 2016|Bản tin pháp lý, Tin Tức|0 Comments

SÁCH CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

*THÔNG TIN SÁCH: Tên sách: CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Hệ thống hóa các văn bản pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ) Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia [...]

By |2020-05-18T15:42:35+07:00June 11th, 2016|Bản tin pháp lý, Tin Tức|0 Comments

TIN TỨC PHÁP LÝ CỦA AGL 3/2016

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT SẮP CÓ HIỆU LỰC THÁNG 4/2016  Ngày ban hành Số văn bản Nội dung văn bản Ngày có hiệu lực 31/12/2015 59/2015/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. 31/03/2016 03/02/2016 11/2016/NĐ-CP Nghị định [...]

By |2020-05-18T15:42:35+07:00April 4th, 2016|Bản tin pháp lý|0 Comments