Văn bản hợp nhất TT 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành NĐ 103/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi TT 13/2010/TT-BKHCN, TT 18/2011/TT-BKHCN, TT 05/2013/TT-BKHCN, TT 16/2016/TT-BKHCN

By |April 17th, 2018|Bản tin pháp lý, Tin Tức, Uncategorized @vi|

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa [...]

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN ĐƯỢC BAN HÀNH

By |December 16th, 2017|Bản tin pháp lý, Tin Tức|

Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2006 sửa đổi bổ sung một [...]

TIN TỨC PHÁP LÝ CỦA AGL 6/2016

By |June 20th, 2016|Bản tin pháp lý, Tin Tức|

MỤC LỤC Giới thiệu sách 1 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư [...]

SÁCH CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

By |June 11th, 2016|Bản tin pháp lý, Tin Tức|

*THÔNG TIN SÁCH: Tên sách: CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Hệ [...]

TIN TỨC PHÁP LÝ CỦA AGL 3/2016

By |April 4th, 2016|Bản tin pháp lý|

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT SẮP CÓ HIỆU LỰC THÁNG 4/2016  Ngày ban hành Số văn bản Nội [...]

Load More Posts