• NEWS-LEGAL

Những thách thức pháp lý trong bảo vệ bản quyền trong môi trường Internet

Bác sĩ Lê Thị Nam Giang Giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh   Khung pháp lý để [...]

NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MẶT PHÁP LÝ TRONG  VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET

TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Trường ĐH Luật Tp.HCM Giám đốc trung tâm sở hữu trí tuệ trường ĐH Luật Tp.HCM Khung pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường [...]

BÌNH LUẬN ÁN: BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

*** Lê Thị Nam Giang & Phạm Vũ Khánh Toàn Tóm tắt Vụ án được bình luận trong bài viết là một ví dụ điển hình cho việc giải quyết hiện tượng xung đột [...]

KHUNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ