• NEWS-LEGAL

NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MẶT PHÁP LÝ TRONG  VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET

TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Trường ĐH Luật Tp.HCM Giám đốc trung tâm sở hữu trí tuệ trường ĐH Luật Tp.HCM Khung pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường [...]

BÌNH LUẬN ÁN: BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

*** Lê Thị Nam Giang & Phạm Vũ Khánh Toàn Tóm tắt Vụ án được bình luận trong bài viết là một ví dụ điển hình cho việc giải quyết hiện tượng xung đột quyền [...]

KHUNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

XUNG ĐỘT QUYỀN TRONG BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

Lê Thị Nam Giang[1]   Vấn đề bảo hộ “chồng lấn” và vấn đề xung đột quyền trong bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ Pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) bảo [...]