Chuyên Mục Bình Luận2020-05-18T15:42:24+07:00
  • NEWS-LEGAL

NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MẶT PHÁP LÝ TRONG  VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET

TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Trường ĐH Luật Tp.HCM Giám đốc trung tâm sở hữu trí tuệ trường ĐH Luật Tp.HCM Khung pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường [...]