Chuyên Mục Bình Luận2020-05-18T15:42:24+07:00
  • NEWS-LEGAL

Ứng Dụng Điện Toán Đám Mây Trong Việc Quản Lý Bản Quyền Nội Dung Số

TS. Phạm Huy Hoàng Đại diện phía Nam, Viện Công nghiệp phần mềm & Nội dung số VN Xu hướng sử dụng điện toán đám mây làm nền tảng cung cấp dịch vụ Điện toán [...]

Những Thách Thức Về Mặt Pháp Lý Trong Việc Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Internet

TS Lê Thị Nam Giang Giảng viên Trường ĐH Luật Tp.HCM, Tổng thư ký Hội SHTT TP.HCM   Khung pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet Theo pháp luật Việt [...]