Ngày 23/9/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA) tổ chức Hội thảo “Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Đánh giá nhu cầu thực tiễn và xác định điều kiện bảo hộ”. Đây là một hoạt động của Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” trong khuôn khổ Bản ghi nhớ được ký kết ngày 24/3/2015 giữa Bộ KH&CN và INTA về xây dựng, triển khai các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

thutruongphatbieu

(Ảnh: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc Hội thảo)

Hội thảo này có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng – và Ông Ronald van TuiJl – Chủ tịch INTA năm 2016 và hơn 120 đại biểu đến từ các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, cơ quan bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các hiệp hội, chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các cơ quan thông tấn báo chí.

toancanhhoithao

untitled

23092016pv9

(Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo)

Tại Hội thảo các đại biểu cùng thảo luận vào những nội dung chính: Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam; Tiếp nhận nhu cầu được bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; Nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp khi được công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu sử dụng rộng rãi. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhu cầu này thường gắn với việc khẳng định uy tín, chất lượng của các thương hiệu Việt. Đối với doanh nghiệp nước ngoài, nhu cầu này còn gắn với mong muốn đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Hội thảo còn bàn về những vấn đề cơ bản trong bảo hộ và thực thi nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, đó là các điều kiện, tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc gia. Do đó, cần có cơ chế bảo hộ thực thi hiệu quả để đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu nhãn hiệu và các chủ thể liên quan. Theo ông Trần Văn Tùng, với các doanh nghiệp, việc công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi là nhu cầu cấp thiết. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhu cầu xây dựng nhãn hiệu nổi tiếng gắn với việc khẳng định uy tín, chất lượng của các thương hiệu Việt. Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài, nhu cầu này còn gắn với mong muốn đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Chủ tịch INTA năm 2016, ông Ronald van Tuijl cho biết, thời gian tới, INTA sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng nhãn hiệu nổi tiếng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng góp phần khuyến khích, tạo lập và bảo vệ trật tự kinh doanh hướng đến xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Theo bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ đã ban hành hơn 10 năm, trong đó quy định tiêu chí, thẩm quyền về công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng những quy định này để công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng thực sự vẫn là thách thức đối với cơ quan chức năng. Đến nay, chưa có bất cứ nhãn hiệu nào được chính thức công nhận đưa vào danh mục các nhãn hiệu nổi tiếng. Hệ quả là, các chủ sở hữu nhãn hiệu có chất lượng, uy tín, được đông đảo công chúng biết đến vẫn chưa được hưởng những quyền lợi chính đáng pháp luật quy định cho chủ các nhãn hiệu nổi tiếng để bảo vệ các nhãn hiệu của mình, chống lại các hành vi xâm phạm quyền và cạnh tranh không lành mạnh.

Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” được triển khai tại Việt Nam từ năm 2015 -2017, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, một số cơ quan bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một số thành viên INTA các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Mục tiêu của dự án là tiến đến sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật chưa phù hợp về công nhận, bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền đối với loại nhãn hiệu này tại Việt Nam.

(Tham khảo tại www.dost.danang.gov.vn,  www.Cadn.com.vn)