Bộ luật Hình sự mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, tuy nhiên ngày 27/6/2016 UBTVQH triệu tập các vị trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá 13 được mời về Hà Nội để trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự

Ngày 27/6/2016, các vị trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá 13 được mời về Hà Nội dự cuộc họp bất thường với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hà Nội. Cuộc họp này được tổ chức để trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự, vừa được Quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2015). Thành phần dự họp còn có Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trong công văn mời các vị Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá 13 về dự họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết cuộc họp được tổ chức trên cơ sở xem xét đề nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan và tình hình thực tế.

Các vị trưởng đoàn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án gửi phiếu đến các vị đại biểu Quốc hội khóa 13 để biểu quyết về nội dung hoãn thời gian có hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015. Phiếu biểu quyết sẽ được chuyển đến tận tay từng vị đại biểu qua các đoàn đại biểu Quốc hội và sẽ được tổng hợp rồi bỏ vào hòm phiếu tại Nhà Quốc hội vào ngày 29-6.

Trước đó, ngày 27/11/2015, Bộ luật được Quốc hội thông qua, cuối tháng 12 được đăng công báo thì đến ngày 11/1/2016, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có công văn gửi Phòng Công báo (Văn phòng Chính phủ) đề nghị thay thế bốn trang tài liệu liên quan đến sáu điều luật ở Phần Chung và bốn điều luật ở Phần Các tội phạm. Lý do được nêu là do sơ suất về mặt kỹ thuật nên Bộ luật gửi đến phòng Công báo trước đó có sai sót. Đặc biệt, có nhiều lo ngại được bày tỏ xung quanh quy định của Điều 292 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

Theo Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau: (i) Kinh doanh vàng trên tài khoản; (ii) Sàn giao dịch thương mại điện tử; (iii) Kinh doanh đa cấp; (iv) Trung gian thanh toán; (v) Trò chơi điện tử trên mạng; và (vi) Các loại dịch vụ khác theo quy định của pháp luật trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép thì có khả năng bị truy tố hình sự.

*TT