Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/4/2017 quy định về giải quyết thủ tục đăng ký doah nghiệp và thủ tục đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế liên thông khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo 2 hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

luat dau tu

1. Cơ chế liên thông giải quyết 2 thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Cơ chế phối hợp giải quyết 2 thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 02/2017 là cơ chế liên thông giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
Những trường hợp thực hiện theo cơ chế liên thông theo quy định tại Thông tư 02/BKHĐT bao gồm:
 •  Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới;
 •  Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đang hoạt động;
 •  Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.
 •  Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời cả 2 nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư.

 2 Trình tự thực hiện cơ chế liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh

 a, Đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới, quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 02 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận. Hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu đủ điều kiện tiếp nhận sẽ được xử lý vào Hệ thống thông tin xử lý liên thông.
 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư sẽ tiến hành xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư; trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư không được duyệt sẽ được báo lên Cơ quan đăng ký kinh doanh để hủy dữ liệu về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh nếu hợp lệ sẽ thông báo đến Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư.
 • Bước 4: Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bộ phận tiếp nhận sẽ số hóa và gửi thông tin lên Hệ thống liên thông;
 • Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên Hệ thống thông tin xử lý liên thông, Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin được gửi đến Hệ thống thông tin đăng ký thuế để tạo mã số doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 6: Cuối cùng, trả kết quả cho nhà đầu tư trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b, Đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 02 năm 2017 như sau:
 • Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư kiểm tra điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư bàn giao hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Bước 4: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư xử lý hồ sơ đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ nếu hợp lệ sẽ gửi đến Bộ phận tiếp nhận, xin ý kiến chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • bước 6: Cuối cùng, sau khi có được văn bản chấp thuận chính thức của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư.
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về cơ chế liên thông giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.