LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa của Mỹ (USPTO): http://www.uspto.gov/

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO):: http://www.wipo.int/porta

Văn phòng bản quyền tác giả của Mỹ: http://www.copyright.gov/

Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa Quốc tế (INTA): http://www.inta.org/Pages

Văn phòng sáng chế của Anh: http://www.ipo.gov.uk/

Cục Sở hữu trí tuệ: http://noip.gov.vn/

Cục Bản quyền tác giả: http://www.cov.gov.vn/cbq

Cơ quan nhãn hiệu Cộng đồng chung châu Âu: www.oami.europa.eu/

Bộ Thương mại Campuchia: www.moc.gov.kh

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới: www.wipo.int

Liên hợp quốc tế để bảo vệ các giống cây trồng mới: www.upov.int

Tổ chức Thương mại thế giới: www.wto.org

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: www.aseansec.org

Cơ quan Sáng chế châu Âu: www.epo.org

Văn phòng Bằng sáng chế Á-Âu: www.eapo.org

Cục Sở hữu Trí tuệ Úc: www.ipaustralia.gov.au

Dịch vụ kinh tế của đặc khu hành chính Macao: www.economia.gov.mo

Phòng Sở hữu Trí tuệ tại Hồng Kông: www.info.gov.hk/ipd

Quản lý nhà nước về Công nghiệp và Thương mại tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc: www.saic.gov.cn

Văn phòng Nhà nước về Sở hữu Trí tuệ của Trung Quốc: www.sipo.gov.cn

Viện Sở hữu Trí tuệ và Doanh nghiệp châu Âu: www.ieepi.org

Viện Quốc gia về Sở hữu Trí tuệ Pháp: www.inpi.fr

Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Đức: www.dpma.de

Tổng cục chung của quyền SHTT Indonesia: www.dgip.go.id

Văn phòng Sáng chế Nhật Bản: www.jpo.go.jp

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Philippines: www.ipophil.gov.ph

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc: www.kipo.go.kr/eng

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore: www.ipos.gov.sg

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thái Lan: www.ipthailand.org

Đại diện Sở hữu Trí tuệ ở Mỹ: www.marcaria.com