Ngày 14/04/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP. Nghị định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01/06/2017.

Nghị định mới quy định về nội dung quy định về cách ghi và quản lý nhà nước đối với hàng hóa lưu thông, hàng hóa nhập khẩu, không còn đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định mới. Qua đó, đối tượng áp dụng cũng không điều chỉnh đến tổ chức cá nhân xuất khẩu hàng hóa.

Những hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh theo Nghị định 43 mới về nhãn hàng hóa cũng đã có sự thay đổi và mở rộng phạm vi. Qua đó theo quy định mới, các loại hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm: (1) Bất động sản; (2) Hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển; (3) Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển; (4) Hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá; (5) Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; (6) Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm), phế liệu (trong sản xuất, kinh doanh) không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; (7) Hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec; (8) Hàng hóa đã qua sử dụng; (9) Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; (10) Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; hàng hóa là chất phóng xạ, hàng hóa sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy, đường không.

aquafina_fulllabelandbottle_5

(Ảnh minh họa-Google)

Ngoài các khái niệm đã có, Nghị định mới có sửa đổi, bổ sung trong việc giải thích các khái niệm đã có, đồng thời bổ sung một số khái niệm mới như: “hàng hóa đóng gói đơn giản”; “hàng hóa trung chuyển”; “hạn dùng”; “thông tin cảnh báo” và “thông số kỹ thuật”.

Kích thước nhãn hàng hóa, chữ và số trên nhãn hàng hóa: được quy định khác hơn so với Điều 7 Nghị định 89/2006/NĐ-CP, qua đó, Nghị định mới quy định phải đáp ứng các yêu cầu: ghi đầy đủ nội dung bắt buộc tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43, Kích thước chữ số và chữ phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường và đáp ứng các yêu cầu theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 43.

Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: (1) Tên hàng hóa; (2) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; (3) Xuất xứ hàng hóa; (4) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43 và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tên hàng hóa: phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

Tên và địa chỉ: tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đối với tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.

Hàng hóa định lượng bằng đại lượng đo lường thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường. Cách ghi định lượng hàng hóa quy định tại Phụ lục II của Nghị định 43.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa: được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.  Cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng được quy định cụ thể tại Mục 1 Phụ lục III của Nghị định 43. Hàng hóa có cách ghi mốc thời gian khác với quy định tại khoản 1 Điều này quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghị định 43.

Xuất xứ hàng hóa. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

Thành phần, thành phần định lượng: được quy định đối với (1) thực phẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đến thấp về khối lượng. (2) Đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phải ghi thành phần và hàm lượng các hoạt chất; (3) đối với mỹ phẩm phải ghi thành phần bao gồm cả các chất phụ gia; (4) Đối với đồ gia dụng kim khí, đồ dùng được chế tạo từ một loại nguyên liệu chính quyết định giá trị sử dụng thì phải ghi tên thành phần nguyên liệu chính cùng với tên hàng hóa và không phải ghi thành phần và thành phần định lượng. Thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa có cách ghi khác với quy định tại khoản 3 Điều 16 quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 43.

Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo của hàng hóa có cách ghi khác với quy định tại Điều 17 thì ghi theo quy định tại Phụ lục V của Nghị định 43 và các văn bản pháp luật liên quan.

các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa liên quan đến mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Các thông tin phải thể hiện đối với hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời không có bao bì thương phẩm. Hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, không có bao bì thương phẩm để bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân bán hàng phải công khai các thông tin sau để người tiêu dùng nhận biết: (1) Tên hàng hóa; (2) Hạn sử dụng; (3) Cảnh báo an toàn (nếu có); (4) Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; (5) Hướng dẫn sử dụng.

Ngoài ra, Nghị định 43/2017/NĐ-CP còn quy định điều khoản chuyển tiếp đối với hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định 43/2007/NĐ-CP có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó. Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định 43/2007/NĐ-CP có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định 43/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành./

#Thinhhuynh

logo-291px-60px

§ AGL CONSULTING & TRAINING
CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, DOANH NGHIỆP, LAO ĐỘNG, ĐẦU TƯ, ĐÀO TẠO…
Địa chỉ: 12/18 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39974456
Hotline: 0983 877 897- 0901 36 36 95
Website: www.agllaw.com.vn
Email: info@agllaw.com.vn
Facebook: AGL LAW