Tại Sao Chọn AGL?

–  AGL  là  tổ  chức  đại  diện  sở  hữu  trí  tuệ  chuyên  nghiệp  có  chứng  chỉ  hành  nghề quyền  đại  diện  sở  hữu  công  nghiệp  được  Cục  SHTT  cấp, thẻ đại diện giống  cây trồng được cấp bởi Cục Trồng trọt, thẻ đại diện quyền tác giả, quyền liên  quan đến quyền tác giả được cấp bởi Cục bản quyền tác giả.
–  AGL  tự  hào  là  tổ  chức  đại  diện  SHTT  sở  hữu  đội  ngũ  chuyên  gia  giàu  kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có PGS. TS Lê Thị Nam Giang hien dang la Giám đốc trung tâm SHTT trường đại học Luật Thành phố HCM, Tổng thư ký hội sở hữu trí tuệ thành phố HCM là một trong trong những chuyên gia hàng đầu về tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực này.

Chính vì vậy, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn và sử dụng dịch vụ của AGL như:  Công  ty  CP  bóng  đèn  Điện  Quang,  Công  ty  CP  Sữa  Vinamilk,  Công  ty  văn phòng phẩm MILAN,….
–  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về SHTT nhằm hướng tới sự bền vững của doanh nghiệp, để có thể nhận diện và xác định đúng các đối tượng sở hữu trí tuệ trong tài sản trí tuệ có thể được bảo hộ, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ở góc độ: khai thác và bảo vệ tối đa quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tránh xâm phạm quyền SHTT của các chủ thể khác.
Nhằm giúp khách hàng khai thác thương mại và bảo vệ tốt nhất quyền sở hữu trí tuệ của mình, AGL cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những dịch vụ sau:

Hoạt động của doanh nghiệp luôn gắn liền với việc khai thác vào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dưới hai góc độ: (i) là chủ sở hữu đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; (ii) khai thác các quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác. Phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, quy mô, mức độ hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể có các đối tượng đối tượng sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ gồm: nhãn hiệu; sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch tích hợp; tên thương mại; chỉ dẫn địa lý; bí mật kinh doanh; giống cây trồng, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và các quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền của người biểu diễn, tổ chức ghi âm, phát sóng…);  quyền đối với giống cây trồng.

Nhằm giúp doanh nghiệp bảo vệ và khai thác thương mại một cách tốt nhất các quyền sở hữu trí tuệ, A.G.L tư vấn cho khách hành lựa chọn phương án tối ưu cho việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gắn chặt với chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển thương hiệu của từng doanh nghiệp. A.G.L tư vấn cho khách hành nhận diện được các tài sản trí tuệ của chính khách hàng, từ đó xác định các phương án bảo hộ các tài sản trí tuệ này một cách hiệu quả nhất. Ví dụ, đối với logo của doanh nghiệp, dựa trên các quy định pháp luật và thực tiễn của doanh nghiệp, A.G.L sẽ tư vấn cho khách hàng trong trường nào cần bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu, trường hợp nào cần bảo hộ dưới hình thức bản quyền, trường hợp nào cần bảo hộ theo cả 2 hình thức. Hoặc đối với giải pháp kỹ thuật,  A.G.L sẽ tư vấn khách hàng nên lựa chọn phương án bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích hay bảo hộ dưới hình thức bí mật kinh doanh…

Trường hợp tổ chức, cá nhân mong muốn bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại nước ngoài, A.G.L sẽ tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ (đăng ký quốc tế hay đăng ký quốc gia) về lựa chọn thị trường bảo hộ phù hợp với tài chính và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời cung cấp dịch vụ đăng ký tại các quốc gia nước ngoài.
A.G.L còn cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp tránh được việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác trong hoạt động kinh doanh của mình.

Nhãn hiệu là một trong những tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp, là thành tố quan trọng cấu thành thương hiệu, thể hiện uy tín và tầm vóc của doanh nghiệp. Hiểu rõ giá trị của việc bảo hộ nhãn hiệu, A.G.L cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và tại nước ngoài. Các đại diện sở hữu công nghiệp và chuyên viên sở hữu trí tuệ của A.G.L với kiến thức pháp luật sâu sắc và kinh nghiệm thực tế sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ:

 • Tư vấn về khả năng đăng ký bảo hộ, sử dụng nhãn hiệu;
 • Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng (theo uỷ quyền) tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng tiến hành gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin trong đơn đăng ký nhãn hiệu và trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục rút đơn, hủy bỏ đơn, tách đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục phản đối, khiếu nại việc đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp việc đăng ký đó có thể xâm phạm quyền của khách hàng;
 • Đại diện khách hàng tiến hành đề nghị cấp phó bản văn bằng bảo hộ hoặc bản sao có chứng thực các thông tin trên đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành tiến hành đăng ký chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng tiến hành khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu;
 • Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
 • Tư vấn, và đại diện khách hành xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Các tài liệu cần có của đơn (NOIP):xem chi tiết
Thủ tục/quy trình đăng ký (NOIP): xem chi tiết

 • Tiến hành tra cứu thông tin sáng chế nhằm đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của sáng chế;
 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương án bảo hộ sáng chế: bảo hộ dưới hình thức sáng chế hay giải pháp hữu ích;
 • Đại diện khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam; theo dõi tình trạng đơn đăng ký và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xác lập quyền;
 • Đại diện khách hàng tiến hành gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Đại diện khách hàng tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin trong đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và trong văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục rút đơn, hủy bỏ đơn, tách đơn đăng ký sáng chế;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục phản đối, khiếu nại việc đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trong trường hợp việc đăng ký đó có thể xâm phạm quyền của khách hàng;
 • Đại diện khách hàng tiến hành đề nghị cấp phó bản văn bằng bảo hộ hoặc bản sao có chứng thực các thông tin trên đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành tiến hành đăng ký chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Đại diện khách hàng tiến hành khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) về đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế
 • Và các vấn đề khác liên quan

Các tài liệu cần có của đơn (NOIP): xem chi tiết
Thủ tục/quy trình đăng ký (NOIP): xem chi tiết

 • Tiến hành tra cứu nhằm đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương án bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và tại nước ngoài, theo dõi tình trạng đơn đăng ký và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xác lập quyền;
 • Đại diện khách hàng tiến hành nộp đơn gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và trong văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục rút đơn, hủy bỏ đơn, tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục phản đối, khiếu nại về việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp việc đăng ký đó có thể xâm phạm quyền của khách hàng;
 • Đại diện khách hàng tiến hành đề nghị cấp phó bản văn bằng bảo hộ hoặc bản sao có chứng thực các thông tin trên đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp hoặc bất cứ tài liệu nào do các cơ quan chức năng đang lưu giữ;
 • Đại diện khách hàng tiến hành đăng ký chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp;
 • Vấn đề khác liên quan.

Các tài liệu cần có của đơn (NOIP): xem chi tiết 
Thủ tục/quy trình đăng ký (NOIP): xem chi tiết

Theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến queyefn tác giả (quyền liên quan) không phải là thủ tục bắt buộc để làm phát sinh quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hay đối với các quyền liên quan. Tuy nhiên, trong trường hợp tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền Việt Nam, tác giả và/hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ quyền của mình trong trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan bị xâm phạm.
Các đại diện quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và chuyên viên sở hữu trí tuệ của A.G.L với kiến thức pháp luật sâu sắc và kinh nghiệm thực tế sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ:

 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng xác lập và bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đai diện khách hàng khiếu nại và yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp xâm phạm quyền của khách hang;
 • Đai diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Các tài liệu cần có của đơn (NOIP): xem chi tiết

Nhằm hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện và hiệu quả trong việc khai thác thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, A.G.L cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn chiến lược tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp;
 • Xây dựng quy chế quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và các văn bản triển khai thực hiện quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ của doanh nghiệp cho mục đích quản trị và khai thác các tài sản này;
 • Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ để đảm bảo thực hiện hiệu quả việc khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ đối với giống cây trồng;
 • Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng
 • Nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, dịch và hoặc hướng dẫn hoàn thiện tờ khai kỹ thuật, và tiến hành các thủ tục xin cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;
 • Đại diện cho khách hàng khiếu kiện quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở nước ngoài.
 • Đại diện cho chủ thể quyền SHTT trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền của các củ thể này khi bị xâm phạm, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi việc điều tra, ngăn chặn vi phạm, giải quyết các khiếu nại xâm phạm quyền
 • Đại diện khách hàng khởi kiện tại toà án nhằm bảo vệ quyền SHTT của khách hàng;
 • Soạn thảo, hiệu đính hợp đồng chuyển nhượng sáng chế/ giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ….
 • Soạn thảo, hiệu đính hợp đồng license (chuyển giao quyền sử dụng) nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu ích…;
 • Tư vấn, tham gia đàm phán cấp quyền khai thác quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, soạn thảo hợp đồng và các văn bản thực hiện;
 • Soạn thảo, hiệu đính hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Soạn thảo, hiệu đính hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.
Call:+84983877897

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn

AGL Law luôn sẵn lòng phục vụ quý khách hàng 24/24. Hãy liên hệ cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần.

Call: (+84) 2838 26 7979. Hotline: (+84) 983 877 897. Email: info@agllaw.com.vn

Call:+84983877897