DOANH NGHIỆP SẼ BỊ “XÓA SỔ” NẾU CÓ TÊN GỌI
VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Liên Bộ Khoa học – công nghệ và Kế hoạch – đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch (số 05/2016) quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN.Từ 20-5 tới, doanh nghiệp với tên gọi được xem là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) có thể sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo một thông tư liên tịch giữa hai bộ Kế hoạch – Đầu tư và Khoa học – công nghệ.

Theo đó, căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN kết luận hoặc quyết định.

Cụ thể, khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện một hoặc các biện pháp: (i) Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp;  (ii) Thông báo bằng văn bản về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp gửi Phòng Đăng ký kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên… thì sẽ bị áp dụng biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp.

Và, khi đã bị buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn không thực hiện thì Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có tên xâm phạm đặt trụ sở chính sẽ thực hiện biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

SẼ ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử sẽ được các thẩm phán thực hiện trong quá trình tiến hành thủ tục giải quyết phá sản.

Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao vừa công bố dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản. Theo đó, Hội đồng thẩm phán đã giải thích rõ quy định thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản phải “tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự” (Điều 9.14 Luật Phá sản) như sau:

Quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự quy định tại Điều 9.14 Luật phá sản là quyết định giải quyết vụ việc phá sản được công bố là án lệ. Cụ thể, khi xét xử, thẩm phán, hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau.

Trường hợp áp dụng án lệ thì số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trong bản án, quyết định của Toà án; trường hợp không áp dụng án lệ thì phải phân tích, lập luận, nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Toà án.

Hiện nay, Tòa án tối cao đã lựa chọn được 29 án lệ đầu tiên về hình sự, dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình… nhưng chưa có bản án nào liên quan đến phá sản của doanh nghiệp.

Theo Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao, án lệ chỉ không được áp dụng khi có sự chuyển biến tình hình, thay đổi của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ làm cho án lệ không còn phù hợp. Trong trường hợp này, theo quy định, thẩm phán, hội thẩm phải kiến nghị ngay với Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao để xem xét hủy bỏ án lệ.

Được biết, Luật phá sản (2014) đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 nhưng đến nay Tòa án tối cao mới hoàn thiện được dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định về “thẩm quyền giải quyết phá sản của tòa án”, “tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự”, “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời”, “quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản” quy định tại một số điều của Luật phá sản theo thẩm quyền.

CHÍNH PHỦ “THÁO GỠ” HÀNG LOẠT ĐIỀU KIỆN CHO
DOANH NGHIỆP

Phiên họp thường kỳ Chính phủ đầu tiên dưới thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong hai ngày 4 và 5-5. Ngay từ cuộc họp đầu tiên, Chính phủ đã phải tìm cách giải quyết hàng loạt vấn đề rất lớn, ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống.

Đối diện hàng loạt thách thức

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 không phải là một phiên họp định kỳ thông thường.

Kể từ thời điểm nhận trọng trách lãnh đạo Chính phủ cách đây một tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng toàn bộ các thành viên Chính phủ đã thường xuyên phải họp và tập trung giải quyết những vấn đề lớn như xử lý tình hình hạn, mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, vụ cá chết và khủng hoảng môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, tìm cách gỡ khó cho cộng đồng doanh nghiệp…

Ngay trong phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề xung quanh sự cố môi trường tại miền Trung, phê duyệt Tờ trình Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước khi trình Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp  cũng được trình ra, sau cuộc gặp của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM hôm 29-4 vừa qua.

Chính phủ đã thảo luận về tình hình tăng trưởng kinh tế quý I năm nay đạt mức thấp hơn cùng kỳ năm ngoài. Quý I năm 2016 tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,46% so với 6,12% của quý I năm 2015; lạm phát 4 tháng tăng 1,33%. Dự báo tình hình tăng trưởng quý II năm nay sẽ còn nhiều thách thức hơn quý I do những vấn đề lớn như hạn hán, ngập mặn ờ Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng đến tình hình nông nghiệp, cá chết ở miền Trung ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân, xuất khẩu thủy sản…

Trước những thách thức đó, Thủ tướng giao các thành viên Chính phủ phải thảo luận tìm biện pháp gỡ khó, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cao hơn quý I vừa qua.

Nới lỏng hàng loạt chính sách về thuế, tài chính

Về tình hình gỡ khó cho doanh nghiệp, vấn đề đặt ra là tìm mọi cách đảm bảo quyền kinh doanh và môi trường kinh doanh tốt hơn. Sau cuộc gặp của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM hôm 29-4, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp. Bản dự thảo nghị quyết đang được lấy ý kiến này bao gồm các phương án giảm thuế cho doanh nghiệp như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập, không áp dụng các hình thức chế tài đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (một năm).

Bộ Tài chính dự kiến sẽ phải tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa một số điều về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bằng cách mở rộng chi phí giảm trừ cho doanh nghiệp ở các nhóm doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ thủ tục, doanh nghiệp xã hội, vườn ươm doanh nghiệp hay hoạt động khởi nghiệp.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng nghiên cứu sửa đổi quy định về thời gian thực hiện nộp thuế, bỏ thuế khoán sang thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)…

Trong lĩnh vực thuế TNDN dự kiến sẽ tiếp tục giảm thuế suất thêm 2 đến 3 điểm phần trăm cho doanh nghiệp nhỏ, và giảm hẳn một nửa thuế TNCN với lao động trong một số ngành nghề nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin…

Tuy nhiên, cả ba luật thuế: Luật quản lý thuế, Luật thuế TNDN và thuế TNCN đều mới được sửa đối cuối năm 2014 và năm 2015, thậm chí và nhiều sửa đổi còn chưa có hiệu lực. Do đó, với những cải cách dự kiến được thực hiện, Chính phủ sẽ tiếp tục phải trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xin sửa đổi để có thể áp dụng được trong thực tế.

Cũng trong nội dung dự thảo Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên-Môi trường sẽ phải có trách nhiệm xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai trong các khu, cụm công nghiệp bằng cách áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt để phù hợp với năng lực tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dự thảo cũng đưa ra chính sách cho phép các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp dưới các chủ đầu tư hạ tầng này được phép dùng quyền sử dụng đất, thế chấp vay vốn ngân hàng, kể cả vốn dài hạn.

THỦ TƯỚNG: KHÔNG ĐỂ GIẤY PHÉP CON CẢN TRỞ
KINH DOANH

Sáng 25-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Tại cuộc họp, Thủ tướng đề cao tinh thần ủng hộ, bảo vệ sản xuất, kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cải cách, đổi mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, ủng hộ và bảo vệ quyền kinh doanh.

“Không để có các giấy phép con, tạo thêm các điều kiện, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông nói.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu gắn việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp với Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng lưu ý tăng cường vai trò của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; đội ngũ cán bộ, công chức phải phát huy tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Chúng ta có cải cách thủ tục hành chính tốt mà cán bộ thực hiện không tốt thì sẽ gây cản trở phát triển”, ông Phúc nói. “Chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao thì hai luật này mới đi vào cuộc sống đúng thời gian, không để khoảng trống pháp lý”.

Thủ tướng đã đồng ý ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai luật trên theo quy trình rút gọn (dùng 1 nghị định sửa nhiều nghị định), kiên quyết xong trước ngày 1-7-2016; đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai xây dựng nghị định này.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1-7-2015 bước đầu mang lại kết quả tích cực. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm xuống còn 2,9 ngày đối với đăng ký thành lập, 2,7 ngày đối với đăng ký thay đổi, nhờ đó giảm hơn nửa triệu ngày chờ đợi cho doanh nghiệp.

Nhiều rào cản khó gỡ bỏ

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực tế còn không ít vướng mắc, phát sinh trong thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, như sự không tương thích, không phù hợp giữa quy định của Luật Đầu tư và một số văn bản luật, văn bản pháp luật liên quan khác trong thực hiện các thủ tục đầu tư; chưa ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 15/16 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thủ tục, nghiệp vụ chấp thuận chủ trương, đăng ký dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

Theo thống kê của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, hiện còn có khoảng hơn 6.000 điều kiện kinh doanh “cài cắm” trong các văn bản dưới luật.

Kể từ 1-7 tới, những điều kiện kinh doanh không được nâng cấp thành Nghị định do Chính phủ ban hành thì sẽ phải bị vô hiệu hoá. Tuy nhiên, đây là thách thức rất lớn.

Trong báo cáo gửi về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mà TBKTSG Online tiếp cận được, nhiều hiệp hội doanh nghiệp địa phương đã phàn nàn về việc thực hiện hai luật doanh nghiệp và đầu tư.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phàn nàn về cấp Giấy phép đầu tư. Theo thủ tục cũ, Ban quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy phép đầu tư, trong đó có cả phần Đăng ký kinh doanh. Sau khi có Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì phát sinh việc phải đăng ký kinh doanh qua Sở Kế hoạch và đầu tư; sau đó mới đến Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy phép đầu tư. Khi đầu tư thêm hay mở rộng nhà máy đều phải làm như vậy.

Hiệp hội cho rằng quy trình này đẻ ra thêm nhiều cửa, mất thời gian cho doanh nghiệp. “Rất nhiều doanh nghiệp FDI đã đề nghị sửa đổi về điểm này của Luật Doanh nghiệp”, báo cáo của hiệp hội doanh nghiệp Vĩnh Phúc cho biết.

Trong khi đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang phàn nàn hồ sơ thủ tục đầu tư thông qua các cơ quan quản lý nhà nước xử lý còn chậm. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai, thì các hồ sơ thủ tục để chuẩn bị xây dựng như Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phòng cháy chữa cháy, Giấy phép xây dựng… phải mất thời gian trên 4 tháng, làm mất thời cơ của doanh nghiệp.

TPHCM: MỖI NGÀY CÓ 100 DOANH NGHIỆP RA ĐỜI

Từ đầu năm đến ngày 15-4, trên địa bàn TPHCM đã có 10.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tính bình quân, mỗi ngày có 100 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Trong số 10.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập, có đến hơn 8.000 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ

Số vốn đăng ký của doanh nghiệp cũng được ghi nhận tăng khá, tới 82,3% so với cùng kỳ (với tổng vốn đạt 81.506 tỉ đồng). Đặc biệt, vốn vào khu vực nông lâm thủy sản và thương mại dịch vụ đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ dù số lượng doanh nghiệp tăng chỉ quanh 26 – 28%.Theo số liệu vừa được Cục Thống kê TPHCM công bố, trong số này có 225 doanh nghiệp tư nhân; 1.186 công ty cổ phần; 9.038 công ty TNHH; và gần 80% số công ty mới thành lập này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn cao. Cục Thống kê dẫn nguồn báo cáo của cơ quan thuế nói rằng, trong 3 tháng đầu năm có 7.594 doanh nghiệp ngưng hoạt động. Con số này ở thời điểm cùng kỳ năm ngoái (ghi nhận trong báo cáo tháng 4-2015) là 3.295 doanh nghiệp.

Thu thuế thu nhập cá nhân tăng khá

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, trong 4 tháng, ngân sách nhà nước đã thu được 9.591 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Đây là con số rất đáng kể và tăng hơn 1.300 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này, như nhận xét của đại diện cơ quan thuế, cho thấy thu nhập của người dân đã ngày càng được cải thiện.

Số thu từ thuế thu nhập cá nhân này đóng góp đáng kể vào số thu nội địa 4 tháng (ước đạt 65.377 tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ và đạt 36,8% dự toán).

Cơ quan thống kê cũng ghi nhận, số thu từ các khu vực kinh tế như ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài đều tăng. Trong đó, thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 17.434 tỉ đồng, tăng 30,5% so cùng kỳ, và thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 17.610 tỉ đồng, tăng 16,5%.

Source: TheSaigontimes.vn