Tin Tức2020-05-18T15:42:24+07:00
  • NEWS

BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG BỐ CẮT GIẢM 675 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh [...]