1. Luật Điều ước quốc tế 2016

Số hiệu: 108/2016/QH13

Ngày ban hành: 09/04/2016

 1. Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Số hiệu: 106/2016/QH13

Ngày ban hành: 06/04/2016

 1. Bộ luật Hình sự 2015

Số hiệu: 100/2015/QH13

Ngày ban hành: 27/11/2015

 1. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Số hiệu: 101/2015/QH13

Ngày ban hành: 27/11/2015

 1. Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Số hiệu: 98/2015/QH13

Ngày ban hành: 26/11/2015

 1. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Số hiệu: 99/2015/QH13

Ngày ban hành: 26/11/2015

 1. Bộ luật Tố tụng dân sự

Số hiệu: 92/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015

 1. Luật Tố tụng hành chính

Số hiệu: 93/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015

 1. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Số hiệu: 94/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015

 1. Luật Trưng cầu ý dân

Số hiệu: 96/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015

 1. Luật Thống kê

Số hiệu: 89/2015/QH13

Ngày ban hành: 23/11/2015

 1. Luật Khí tượng thủy văn

Số hiệu: 90/2015/QH13

Ngày ban hành: 23/11/2015

 • Nghị định 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật khí tượng thủy văn
 • Thông tư 07/2016/TT-BTNMT quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
 • Thông tư 06/2016/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Thông tư 09/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
 • Thông tư 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
 • Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
 1. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Số hiệu: 87/2015/QH13

Ngày ban hành: 20/11/2015

 1. Luật An toàn, vệ sinh lao động

Số hiệu: 84/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/06/2015

 1. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Số hiệu: 82/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/06/2015

 1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu: 80/2015/QH13

Ngày ban hành: 22/06/2015

 • Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 1. Luật Thú y

Số hiệu: 79/2015/QH13

Ngày ban hành: 19/06/2015

 • Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thú y
 • Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thú y các cấp do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 • Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 • Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
 • Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
 1. Luật An toàn thông tin mạng

Số hiệu: 86/2015/QH13

Ngày ban hành: 19/11/2015

*TT

§ AGL CONSULTING & TRAINING
Địa chỉ: 12/18 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39974456
Hotline: 0983 877 897- 0901 36 36 95
Website: www.agllaw.com.vn
Email: info@agllaw.com.vn
Facebook: AGL LAW